Camping wandelen bij Tubbergen

Wandelroute Tubbergen: Baasdam – Herinckhave

Deze wandelroute bij Tubbergen voert u langs diverse bezienswaardigheden.

1. Landgoed Baasdam / Tubbergen

In het hart van Twente ligt het landgoed Baasdam in een typisch Twents landschap. Het kenmerkt zich door bospercelen, een es omgeven door houtwallen en knoteiken, weilanden, en landbouwgrond omringt door loof- en naaldbossen.

2. Baasdammer Beek en waterbergingsgebied Tubbergen

Vaak wordt een waterbergingsgebied gecombineerd met natuurontwikkeling, dat wil zeggen dat landbouwgrond wordt omgevormd tot een gebied voor waterberging en natuur met nieuwe kansen voor bedreigde soorten.

3. Reutumerveen – Weuste Maten Reutum

Deze natuurgebieden met een oppervlakte van 65 hectare bestaan uit enkele veenmosputten en broekmos. De Weuste is een broekbos uit vroegere tijden. De kern van de Reutumer Weuste is altijd al bebost geweest. De zwarte els overheerst maar ook komen er de zomereik en de berk voor.

4. Kroezeboom- Fleringen

De kroezeboom is de oudste eik van Nederland. De leeftijd van de Kroezeboom, een zomereik, wordt vaak geschat op meer dan 500 jaar, getallen van 700 jaar of meer worden ook frequent genoemd. Fleringen is erg oud. Dit kerkdorp van Tubbergen werd al in 933 genoemd als Fletharotte, wat ‘ontgonnen moerassig land’ zou betekenen.

5. Herinckhave waterbergingsgebied- Fleringen

Door het weiland stroomt een nieuw gegraven nevengeul van de Fleringer Molenbeek. De hoofdstroom van deze beek, die van noord naar zuid loopt, gaat door de gracht rond de havezate Herinckhave en de watermolen.

6. Zeldzame huisdieren – Fleringen

Herinckhave is een erkend fokcentrum van zeldzame huisdieren. De veehouderij Twente heeft zich na de industrialisatie van Twente vanaf 1850 kunnen ontwikkelen tot een moderne bedrijfstak.

7. Havezate Herinckhave – Fleringen

Deze havezate met de erachter liggende watermolen dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw. Het huis werd in de loop der tijd enige malen verbouwd en een grote brand in 1959 reduceerde het gebouw praktisch tot een ruïne.

8. Stèles van Rückriem- Tubbergen

Sinds mei 2005 staan langs een zandweg op het Landgoed Baasdam de ‘Zeven Stèles’ van de bekende Duitse kunstenaar Ulrich Rückriem. De van oorsprong (1938) Duitse steenhouwer snijdt en splijt steen.

BRON: http://www.beleeftubbergen.nl/wandelen-en-fietsen/wandelen/wandelroutes/363/Dorpsommetje-Tubbergen:-Baasdam-


over de campingeigenaren

DalvandeMosbeek

Wij, de familie Nijhuis, runnen een eeuwenoud bedrijf. We genieten volop van het ontvangen van onze gasten. Tevreden bezoekers die een onvergetelijke belevenis hebben gehad in Noord-Oost Twente, daar gaan we voor! Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden deze altijd zo snel mogelijk. Mailt u ons op info@dalvandemosbeek.nl of bel: 0541680644.

Bekijk direct de beschikbaarheid

>