Bij veel recreanten zijn we vanouds bekend als “Erve Nejhoes”, een eeuwenoud familiebedrijf in de melkveehouderij. Rond 2005 vond er een herinrichting van het agrarisch gebied plaats in de omgeving van Mander. De familie Nijhuis besloot te stoppen met de melkveehouderij en zich te richten op de recreatieve tak. In de winter van 2009 is camping Dal van de Mosbeek aangelegd op een terrein van ruim 6 hectare.

>